ADMINISTRATOR DANYCH

" Administratorem danych jest Przedszkole Integracyjne Nr 89, ul. Oporowska 1 we Wrocławiu. Kontakt do naszego inspektora ochrony danych: ltomasz.gorczycki@coreconsulting.pl lub CORE Consulting, ul. Z. Krasińskiego 16, 60-830 Poznań. Dane podane przez Ciebie na formularzu będą przetwarzane w celu procedowania wniosku. Szczegółowe informacje o regułach przetwarzania danych dostępne w biurze podawczym oraz na  www.przedszkole89wroc.edustrony.pl

 

                                                                                                            …………………………                                .........................

        (podpis)

                                                                                                        (imię , nazwisko, data, miejscowość)

 

 

  Zapoznałem/am się z informacją o przetwarzaniu moich danych osobowych