Oferta edukacyjna


Nasze przedszkole dba o wszechstronny rozwój dziecka.
Zapewniamy opiekę specjalistyczną:
• Psychologiczną
• Pedagogiczną
• Logopedyczną
• Muzykoterapię
• Rytmikę
• Terapię Integracji Sensorycznej
• Gimnastykę Korekcyjną

Umożliwiamy dzieciom udział w konkursach, spartakiadach sportowych, w których uzyskują sukcesy na miarę swoich możliwości.
Umożliwiamy codzienny pobyt na świeżym powietrzu (spacery, zabawy ruchowe na placu zabaw)
Stwarzamy dzieciom właściwa atmosferę zabawy pracy i nauki w celu najlepszego przygotowania ich do nauki szkolnej.
Posiadamy bogaty kalendarz imprez okolicznościowych:
• pasowanie na przedszkolaka
• przedstawienia dla rodziców, dziadków
• Mikołaj w przedszkolu
• Wigilia, Bal Karnawałowy

Przedszkole powstało 30.X.1964 r. przy ul. Oporowskiej 1. Stare z tradycjami. Położone w dzielnicy Fabryczna na osiedlu Gajowice. Z dala od zgiełku ruchliwej ulicy. Od września 2006 r. powstał w przedszkolu 1 oddział integracyjny liczący 5 dzieci niepełnosprawnych. Z czasem przekształcono przedszkole na integracyjne. Obecnie liczy 4 oddziały integracyjne

Przedszkole nr 89 jest placówką publiczną. Mieści się w wolnostojącym, jednokondygnacyjnym budynku z dużym ogrodem. Cały teren jest otoczony żywopłotem, z dala od głównej ulicy. Dyrektorem przedszkola jest mgr Janina Iwaniec.
Do dyspozycji dzieci są 4 sale do zabaw i zajęć dydaktycznych dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci jak również sala do zajeć gimnastycznych i terapii integracji sensorycznej, oraz sala doświadczania świata
Po obiedzie najmłodsze przedszkolaki odpoczywają
Każda grupa ma swoja toaletę
Przedszkole posiada plac zabaw, które zostanie poddany odbudowie
Przedszkole należy do Wrocławskiej Sieci Szkół i Przedszkoli Promujących Zdrowie . Kształtujemy nawyki i postawy prozdrowotne wśród dzieci , ich rodziców i personelu . Naszym celem jest – wychowanie zdrowego , aktywnego , odpornego psychicznie i fizycznie dziecka
w zdrowym środowisku . Dzieci uczestniczą w wielu kampaniach zdrowotnych inicjowanych wewnętrznie w placówce jak i organizowanych wspólnie przez Wydział Zdrowia i Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.  
 

        

 

Placówka jest czynna od poniedziałku do piątku w godz. od 6.30 – 17.00.

Wychowaniem i edukacja dzieci zajmują się nauczycielki Wychowania Przedszkolnego wraz ze specjalistami z zakresu oligofrenopedagogiki, muzykoterapii, logopedii i gimnastyki korekcyjnej i integracji sensorycznej.
Praca specjalistów obejmuje szeroki wachlarz oddziaływań, począwszy od obserwacji dziecka, wywiadu z rodzicami, po przeprowadzenie diagnozy. Na tej podstawie zostaje opracowany Indywidualny Program Terapeutyczny dostosowany do możliwości dziecka, którym określa się metody oraz konkretne techniki i ćwiczenia, jakie zostaną wykorzystane w procesie stymulowania rozwoju dziecka. Dodatkowo w formie instruktażu opracowują rodzicom ćwiczenia do pracy w domu.

Zajęcia indywidualne odbywają się zarówno w gabinecie specjalistycznym jak również na sali gimnastycznej, gdzie odbywają się ćwiczenia
z treningu psychomotorycznego z elementami Integracji Polisensorycznej.
 

      

Formy i metody pracy:

Terapia indywidualna w gabinecie sprzyja usprawnianiu: percepcji wzrokowej, percepcja słuchowa, dotykowej, przedsionkowej, motoryki małej ze szczególnym uwzględnieniem sprawności manipulacyjnej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, lateralizacji, dominacja ręki, czynnościom poznawczym, komunikacji(mowie czynnej), procesom pamięci i uwagi, uczeniu się przez naśladownictwo.  
  

    

  Usprawnianie zaburzonych funkcji na sali gimnastycznej kładzie nacisk na: stymulowanie układu przedsionkowego i proprioceptywnego
  z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Oprócz elementów integracji polisensorycznej stosowane są również:

- Usprawnianie w schemacie własnego ciała i przestrzeni za pomocą Programu Aktywnosci Knill
- Elementy Terapii Dennisona
- Dobrego Startu
- Frostig usprawniający percepcje wzrokową
- Plany aktywności służące rozwojowi samodzielności dziecka
- Sala doświadczania Świata